Menu

Projekty UE

logos_projekty_ue

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską – Perspektywa 2014 – 2020

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi pojazdów specjalnych

Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 28.02.2021 r.

Wartość projektu : 7 279 676,18 PLN
Kwota dofinansowania: 4 783 559,50 PLN (w tym P.S „bocar” Sp. z o.o : 1 131 367,53 PLN)

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

1. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu – Lider Projektu

2. Albatros Aluminium Sp. z o.o., Poznań

3. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów

Podwykonawca projektu: Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej zabudowy nadwozi pojazdów specjalnych używanych w straży pożarnej. Zastosowane technologie wyciskania szerokich profili aluminiowych oraz kształtowania łączników systemowych pozwolą wprowadzić na rynek całkowicie nowy produkt w postaci zabudowy pojazdu strażackiego wykonanej z paneli aluminiowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0016/17
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa POLSKA

tel. +48 (34) 327 64 44
tel./fax +48 (34) 327 64 45
tel. +48 (34) 327 64 46

email: biuro@bocar.com.pl
Certyfikaty

CERTYFIKAT 9001

CERTYFIKAT 14001

CERTYFIKAT 14001